در حال بارگذاری ویدیو ...

واحد های اندازه گیری حافظه

majid
majid

۱۰۲۴ بایت = ۱ کیلوبایت
۱۰۲۴ کیلوبایت = ۱ مگابایت
۱۰۲۴ مگابایت = ۱ گیگابایت
۱۰۲۴ گیگابایت = ۱ ترابایت ( TerraByte )
۱۰۲۴ ترابایت = ۱ پتابایت ( Peta Byte )
۱۰۲۴ پتابایت = ۱ اگزابایت ( Exa Byte )
۱۰۲۴ اگزابایت = ۱ زتابایت ( Zetta Byte )
۱۰۲۴ زتابایت = ۱ یوتابایت ( Yotta Byte )
۱۰۲۴ یوتابایت = ۱ برونتو بایت ( Bronto Byte )
۱۰۲۴ برونتوبایت = ۱ گئوپ بایت ( Geop Byte )
تا الان بزرگترین واحد اندازه گیری حافظه کامپیوتر Geop Byte بوده است.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

واحد های اندازه گیری حافظه

۰ لایک
۰ نظر

۱۰۲۴ بایت = ۱ کیلوبایت
۱۰۲۴ کیلوبایت = ۱ مگابایت
۱۰۲۴ مگابایت = ۱ گیگابایت
۱۰۲۴ گیگابایت = ۱ ترابایت ( TerraByte )
۱۰۲۴ ترابایت = ۱ پتابایت ( Peta Byte )
۱۰۲۴ پتابایت = ۱ اگزابایت ( Exa Byte )
۱۰۲۴ اگزابایت = ۱ زتابایت ( Zetta Byte )
۱۰۲۴ زتابایت = ۱ یوتابایت ( Yotta Byte )
۱۰۲۴ یوتابایت = ۱ برونتو بایت ( Bronto Byte )
۱۰۲۴ برونتوبایت = ۱ گئوپ بایت ( Geop Byte )
تا الان بزرگترین واحد اندازه گیری حافظه کامپیوتر Geop Byte بوده است.

آموزش