Skip to main content
زولا
۵۹ بازدید

مستند نیش دارو

حق
حق
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰

مستند«نیش دارو » - ساخته منوچهر انور - 1343 - درباره شرکت سرم سازی رازی است که فعالیت خود را در سال ۱۳۰۳ تحت نظارت وزارت کشاورزی وقت با تحقیقات پیرامون راههای مبارزه با بیماری طاعون گاوی شروع کرد و .. - Gap.im/nama66