Skip to main content
زولا
۷۱ بازدید

فلزیاب تصویری نقطه زنی دقیق طلا

فلزیاب پیشتاز
فلزیاب پیشتاز
منتشر شده در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۷

فلزیاب تصویری نقطه زنی دقیق طلاhttp://www.tja777.ir
فلزیاب تصویری نقطه زنی دقیق طلا را با شرایط تصاویر لکه رنگی مشخص مینماید و وضعیت ترکیب لکه رنگ ها را با انالیز یا فیلتر دقیق میتوان مشخص نمود تا موقعیت نقطه زنی و محدوده طلا در محوطه ای که تصویربرداری شده است مشخص گردد و نقطه زنی دقیق طلا در وضعیتی از فلزیاب تصویری قابل انجام میباشد که ان فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات ادیت EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD باشد زیرا با تشخیص فرکانس طلا میتوان وضعیت نقطه زنی دقیق طلا را با فلزیاب تصویری مشخص نمود.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34---
09123800094
—--- http://www.tja777.ir
09126270600