در حال بارگذاری ویدیو ...

روزشمار | 23 بهمن ماه ۱۴۰۱

مرکز آفرینش های هنری فاطر
کانال تایید شده مرکز آفرینش های هنری فاطر

مقام معظم رهبری:
در این منطقه ی ما، ناامن کننده، رژیم صهیونیستی است که سگ زنجیری آمریکا است؛ اینها هستند که دنیا را ناامن کرده اند.
1394/01/30

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

روزشمار | 23 بهمن ماه ۱۴۰۱

۰ لایک
۰ نظر

مقام معظم رهبری:
در این منطقه ی ما، ناامن کننده، رژیم صهیونیستی است که سگ زنجیری آمریکا است؛ اینها هستند که دنیا را ناامن کرده اند.
1394/01/30

اخبار و سیاست