Skip to main content
۱۳۷ بازدید

چهار گروه از انسان ها در برابر نماز...

مهدی
مهدی
منتشر شده در تاریخ ۷ آبان ۱۳۹۷

اون کسایی که نماز میخوانند و نماز نمیخوانند حتما این کلیپو ببینین...