در حال بارگذاری ویدیو ...

سیاست تخصص میخواد

۳ نظر گزارش تخلف
ریحانه
ریحانه

وقتی از کسایی ک نفسشون از جای گرم بلند میشه و فقط دنبال پیدا کردن سگشون و... هستن نباید توقع داشته باشی ک ب فکر شما باشن چون دیگ وقتی نمیمونه ب شما فکر کنن
خواهشا عاقل باشید و عقلتون رو ب این افراد ندید
الان همین افرادی ک از محبوبیتشون بین مردم سو استفاده کردن و تبلیغات غلطی انجام دادن .بهشون بگی نصف رای های اشتباه این جامعه بخاطر شما بود و تبلیغات نادرست شما باعث فاتحه خونده شدن این کشور شد قبول دار نیستند
#ی اشتباه رو دوبار تکرار نکنیم
#مسئولیت_پذیر _باشیم

نظرات (۳)

Loading...

توضیحات

سیاست تخصص میخواد

۶ لایک
۳ نظر

وقتی از کسایی ک نفسشون از جای گرم بلند میشه و فقط دنبال پیدا کردن سگشون و... هستن نباید توقع داشته باشی ک ب فکر شما باشن چون دیگ وقتی نمیمونه ب شما فکر کنن
خواهشا عاقل باشید و عقلتون رو ب این افراد ندید
الان همین افرادی ک از محبوبیتشون بین مردم سو استفاده کردن و تبلیغات غلطی انجام دادن .بهشون بگی نصف رای های اشتباه این جامعه بخاطر شما بود و تبلیغات نادرست شما باعث فاتحه خونده شدن این کشور شد قبول دار نیستند
#ی اشتباه رو دوبار تکرار نکنیم
#مسئولیت_پذیر _باشیم