در حال بارگذاری ویدیو ...

تاریکی (توضیحات)

۱۶۶ بازدید
۱۰۱ نظر گزارش تخلف
melika.bts.7
melika.bts.7

به درخت نگاه کن
قبل از اینکه شاخه هایش زیبایی نور را لمس کند
ریشه هایش تاریکی را
لمس کرده ....
گاه برای رسیدن به نور
باید از تاریکی ها گذر کرد ...

نظرات
Loading...