Skip to main content
متین
۸۴۲ بازدید

کاستوم فیگور مرد عنکبوتی Spider-Man و سردیس هالک Hulk و نمونه هایی دیگر از کلکسی

the martin series of show
the martin series of show
منتشر شده در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۹۷

توضیحی نداره ... فقط ... ساخت شرکت sideshow collectibles هستن و کار دست می باشد . به صورت محدود تولید شدن .گزارش تخلف