Skip to main content
۲۸۷ بازدید

جالب - آشنایی با قویترین سرباز امام زمان در ایران و جهان

میلاد
میلاد
منتشر شده در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۹۶

در این کلیپ ، استاد محمد شجاعی ما را با قویترین سربازامام زمان عج در ایران و جهان آشنا می کند - از کنار این کلیپ به سادگی نگذرید - برای آشنایی بیشتر با استاد محمد شجاعی به سایت موسسه منتظران منجی به این آدرس مراجعه کنید montazer.ir