در حال بارگذاری ویدیو ...

سفرنامه سودا -طارم سرزمینی در دامان البرز و زاگرس

Manoochehr_Esfandiari
Manoochehr_Esfandiari

در امتداد رود پر آب قزل اوزون (سفید رود ) از خلخال در اردبیل تا منجیل در گیلان را طارم می‌نامند
در اصل نام اصلی آن در ترکی تاریم (شانه کردن) می‌باشد

سرزمینی در دامان زاگرس و البرز ، با درختان زیتون
طارم در میان دو رشته کوه قرار گرفته و در قسمت شمالی آن جنگلهای انبوه هیرکانی و در قسمت جنوبی آن ابتدای رشته کوه زاگرس قرار دارد

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

سفرنامه سودا -طارم سرزمینی در دامان البرز و زاگرس

۰ لایک
۰ نظر

در امتداد رود پر آب قزل اوزون (سفید رود ) از خلخال در اردبیل تا منجیل در گیلان را طارم می‌نامند
در اصل نام اصلی آن در ترکی تاریم (شانه کردن) می‌باشد

سرزمینی در دامان زاگرس و البرز ، با درختان زیتون
طارم در میان دو رشته کوه قرار گرفته و در قسمت شمالی آن جنگلهای انبوه هیرکانی و در قسمت جنوبی آن ابتدای رشته کوه زاگرس قرار دارد

سرگرمی و طنز