در حال بارگذاری ویدیو ...

نقد فیلم «قهرمان» ساخته اصغر فرهادی

saliss
saliss

باید دید آیا مسئله‌ی اصلی فرهادی همان چیزی است که دیده و گفته می‌شود؟ یعنی شکل‌گیری یک قهرمان در اثر بازگرداندن سکه‌های طلا؟ یا گواهی انبوهی از ناگواری‌های اجتماعی؟ به گمان من، فیلم زیرمتنی فلسفی و قابل تأویل دارد و خیلی زود از این رویه‌ی «جوانمردی در بازگرداندن طلا» عبور می‌کند. مسئله‌ی اصلی فیلم فرهادی، نه قهرمان بودن که «آبروداری‌« است؛ و پدیده‌ای که تمام ارکان جامعه را به خود مبتلا و متوجه کرده، «افکار عمومی» است.

ادامه این نوشتار را در سایت سلیس نیوز بخوانید:

https://www.saliss.com/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7/1-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7/1301-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%C2%AB%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%C2%BB-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C.html

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

نقد فیلم «قهرمان» ساخته اصغر فرهادی

۰ لایک
۰ نظر

باید دید آیا مسئله‌ی اصلی فرهادی همان چیزی است که دیده و گفته می‌شود؟ یعنی شکل‌گیری یک قهرمان در اثر بازگرداندن سکه‌های طلا؟ یا گواهی انبوهی از ناگواری‌های اجتماعی؟ به گمان من، فیلم زیرمتنی فلسفی و قابل تأویل دارد و خیلی زود از این رویه‌ی «جوانمردی در بازگرداندن طلا» عبور می‌کند. مسئله‌ی اصلی فیلم فرهادی، نه قهرمان بودن که «آبروداری‌« است؛ و پدیده‌ای که تمام ارکان جامعه را به خود مبتلا و متوجه کرده، «افکار عمومی» است.

ادامه این نوشتار را در سایت سلیس نیوز بخوانید:

https://www.saliss.com/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7/1-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7/1301-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%C2%AB%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%C2%BB-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C.html