در حال بارگذاری ویدیو ...

حیوانات جوان

۰ نظر گزارش تخلف
فرشید  اکبری - farshid akbari
فرشید اکبری - farshid akbari

محمدرضا:
️بس کنید این رأفت ضد امنیت را!

اعضای شورای عالی امنیت ملی !

چهل روز است که با دلهایی خونین شاهد غارت همه داشته هایمان هستیم :

️بهترین جوانانمان را در کوچه و خیابان به شهادت می رسانند

️نوزاد را در آغوش مادر می درند و چشمان دختر جوانمان را با سنگ و چوب کور می کنند

️چادر از سر نوامیسمان می کشند

️به مقدساتمان اهانت می کنند

️کشور امام زمان را جولانگاه زنان هرزه و بی حجاب کرده و در خیابانهایی که با خون عزیزانمان رنگین شده مسابقه بی عفتی و برهنگی به راه انداخته اند

️همصدا با مولوی وقیحشان در محراب مسجد ضرار برای نظام و رهبر و انقلابمان خط و نشان می کشند

️زندگی و کار و کسب و معاش مردم را تعطیل می کنند

️دانشگاهها را صحنه عربده کشی ، فحاشی ناموسی و قداره بندی کرده و خوابگاه مختلط طلب می کنند

و شما در تمام این مدت به نام صبر و مدارا و رافت اسلامی بر مدار تردید و تعلل چرخیدید و دستان عدالت و اقتدار را برای پاسخ گویی بستید و با انفعال به سپاه شیطان میدان دادید!

️اما کشتار زائران مظلوم در حرم احمد بن موسی(ع) حجت را برما و شما تمام کرد. دشمنان ما معنی رأفت اسلامی را نمی فهمند و آن را ناشی از ضعف و ترس نظام می دانند و از آن برای تداوم شرارت بهره می گیرند!

️آقایان!
جمع کنید این بساط تعلل و تردید را!
مطالبه ملت مسلمان ایران، بازگشت امنیت و برخورد قاطعانه با همه آشوب طلبان و اشرار و قانون شکنانی است که دست در دست گرگهای داعش، امنیت جامعه اسلامی را سلب کرده اند.
مسئولیت شرعی و قانونی شماست که جانیان و آشوب طلبان و قانون شکنان را در لحظه و بی ترحم سرکوب و مجازات کنید و به آیه شریفه «فضرب الرقاب» جامه عمل بپوشانید.

️و بدانید هرگونه تعلل و درنگ شما در انجام این وظیفه خطیر، گناهی نابخشودنی است که خدا و ملت مسلمان ایران از آن نخواهند گذشت.

وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون

دکتر #کوشکی

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

حیوانات جوان

۲ لایک
۰ نظر

محمدرضا:
️بس کنید این رأفت ضد امنیت را!

اعضای شورای عالی امنیت ملی !

چهل روز است که با دلهایی خونین شاهد غارت همه داشته هایمان هستیم :

️بهترین جوانانمان را در کوچه و خیابان به شهادت می رسانند

️نوزاد را در آغوش مادر می درند و چشمان دختر جوانمان را با سنگ و چوب کور می کنند

️چادر از سر نوامیسمان می کشند

️به مقدساتمان اهانت می کنند

️کشور امام زمان را جولانگاه زنان هرزه و بی حجاب کرده و در خیابانهایی که با خون عزیزانمان رنگین شده مسابقه بی عفتی و برهنگی به راه انداخته اند

️همصدا با مولوی وقیحشان در محراب مسجد ضرار برای نظام و رهبر و انقلابمان خط و نشان می کشند

️زندگی و کار و کسب و معاش مردم را تعطیل می کنند

️دانشگاهها را صحنه عربده کشی ، فحاشی ناموسی و قداره بندی کرده و خوابگاه مختلط طلب می کنند

و شما در تمام این مدت به نام صبر و مدارا و رافت اسلامی بر مدار تردید و تعلل چرخیدید و دستان عدالت و اقتدار را برای پاسخ گویی بستید و با انفعال به سپاه شیطان میدان دادید!

️اما کشتار زائران مظلوم در حرم احمد بن موسی(ع) حجت را برما و شما تمام کرد. دشمنان ما معنی رأفت اسلامی را نمی فهمند و آن را ناشی از ضعف و ترس نظام می دانند و از آن برای تداوم شرارت بهره می گیرند!

️آقایان!
جمع کنید این بساط تعلل و تردید را!
مطالبه ملت مسلمان ایران، بازگشت امنیت و برخورد قاطعانه با همه آشوب طلبان و اشرار و قانون شکنانی است که دست در دست گرگهای داعش، امنیت جامعه اسلامی را سلب کرده اند.
مسئولیت شرعی و قانونی شماست که جانیان و آشوب طلبان و قانون شکنان را در لحظه و بی ترحم سرکوب و مجازات کنید و به آیه شریفه «فضرب الرقاب» جامه عمل بپوشانید.

️و بدانید هرگونه تعلل و درنگ شما در انجام این وظیفه خطیر، گناهی نابخشودنی است که خدا و ملت مسلمان ایران از آن نخواهند گذشت.

وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون

دکتر #کوشکی