در حال بارگذاری ویدیو ...

خرید کیف کمک های اولیه

امید
امید

جعبه کمک های اولیه: یک نیاز، یک ضرورت
دقایق اولیه بروز سوانح از بسیاری جهات اهمیت زیادی دارند. از نظر پزشکی و خدمات درمانی نیز این لحظات مهم هستند و ممکن است در تعیین سرنوشت فرد از لحاظ بازگشت به سلامتی یا حیات کاملا تاثیرگذار باشند.


https://sedanmed.ir/product-category/medical-equipment/relief-equipment/first-aid-bag-kit/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

خرید کیف کمک های اولیه

۰ لایک
۰ نظر

جعبه کمک های اولیه: یک نیاز، یک ضرورت
دقایق اولیه بروز سوانح از بسیاری جهات اهمیت زیادی دارند. از نظر پزشکی و خدمات درمانی نیز این لحظات مهم هستند و ممکن است در تعیین سرنوشت فرد از لحاظ بازگشت به سلامتی یا حیات کاملا تاثیرگذار باشند.


https://sedanmed.ir/product-category/medical-equipment/relief-equipment/first-aid-bag-kit/