در حال بارگذاری ویدیو ...

سریال کره ای عشق بی پایان قسمت هجدهم-با زیرنویس فارسی چسبیده(توضیحات مهم)

۲ نظر
گزارش تخلف
SiSiWookies
SiSiWookies

#درخواستی
خب سلام به همگی . اینم از اولین آپ امروز
من سعی می کنم تا میتونم زود تموم کنم این سریالها و درخواستی هاتونو
چون فکر کنم نهایت فعالیت تا شهریوره و بعدش مجبورم برم کلا شاید برا همیشه شاید تا سال بعدش اینش معلوم نیست راستش کنکورمو گند زدم مجبورم حسابی جبرانش کنم :)
پس من تمام سعی مو می کنم تمام درخواستی هاتونو بذارم و تاجایی که بتونم سعی می کنم تمومشون کنم ولی اگه به همشون نرسیدم از همتون معذرت میخوام :)
فایتینگ :)
معرفی سریال عشق بی پایان
http://www.namasha.com/v/BNzHuEum
قسمت اول
http://www.namasha.com/v/bOK28LfG
قسمت دوم
http://www.namasha.com/v/W7okxsr4
قسمت سوم
http://www.namasha.com/v/4aQ8SxS8
قسمت چهارم
http://www.namasha.com/v/lUltHnQD
قسمت پنجم
http://www.namasha.com/v/2hGxlUxb
قسمت ششم
http://www.namasha.com/v/BIWMuhNX
قسمت هفتم
http://www.namasha.com/v/lvPWhj23
قسمت هشتم
http://www.namasha.com/v/3GN3KXmF
قسمت نهم
http://www.namasha.com/v/DHWaWqLf
قسمت دهم
http://www.namasha.com/v/uRgyrCxP
قسمت یازدهم
http://www.namasha.com/v/uRgyrCxP
قسمت دوازدهم
http://www.namasha.com/v/Gf87iYJp
قسمت سیزدهم
http://www.namasha.com/v/EuBYyct9
قسمت چهاردهم
http://www.namasha.com/v/Ty2UPNno
قسمت پانزدهم
http://www.namasha.com/v/aRaWRkoS
قسمت شانزدهم
http://www.namasha.com/v/iq9ZtrDP
قسمت هفدهم
http://www.namasha.com/v/BolWnJGm

نظرات (۲)

Loading...

توضیحات

سریال کره ای عشق بی پایان قسمت هجدهم-با زیرنویس فارسی چسبیده(توضیحات مهم)

۱۱ لایک
۲ نظر

#درخواستی
خب سلام به همگی . اینم از اولین آپ امروز
من سعی می کنم تا میتونم زود تموم کنم این سریالها و درخواستی هاتونو
چون فکر کنم نهایت فعالیت تا شهریوره و بعدش مجبورم برم کلا شاید برا همیشه شاید تا سال بعدش اینش معلوم نیست راستش کنکورمو گند زدم مجبورم حسابی جبرانش کنم :)
پس من تمام سعی مو می کنم تمام درخواستی هاتونو بذارم و تاجایی که بتونم سعی می کنم تمومشون کنم ولی اگه به همشون نرسیدم از همتون معذرت میخوام :)
فایتینگ :)
معرفی سریال عشق بی پایان
http://www.namasha.com/v/BNzHuEum
قسمت اول
http://www.namasha.com/v/bOK28LfG
قسمت دوم
http://www.namasha.com/v/W7okxsr4
قسمت سوم
http://www.namasha.com/v/4aQ8SxS8
قسمت چهارم
http://www.namasha.com/v/lUltHnQD
قسمت پنجم
http://www.namasha.com/v/2hGxlUxb
قسمت ششم
http://www.namasha.com/v/BIWMuhNX
قسمت هفتم
http://www.namasha.com/v/lvPWhj23
قسمت هشتم
http://www.namasha.com/v/3GN3KXmF
قسمت نهم
http://www.namasha.com/v/DHWaWqLf
قسمت دهم
http://www.namasha.com/v/uRgyrCxP
قسمت یازدهم
http://www.namasha.com/v/uRgyrCxP
قسمت دوازدهم
http://www.namasha.com/v/Gf87iYJp
قسمت سیزدهم
http://www.namasha.com/v/EuBYyct9
قسمت چهاردهم
http://www.namasha.com/v/Ty2UPNno
قسمت پانزدهم
http://www.namasha.com/v/aRaWRkoS
قسمت شانزدهم
http://www.namasha.com/v/iq9ZtrDP
قسمت هفدهم
http://www.namasha.com/v/BolWnJGm