در حال بارگذاری ویدیو ...

آموزش سنتور - آشنایی با ریتم و عملکرد نت ها

notebnote
notebnote

همانطور که دیدید مباحث جلسه قبل در مورد شکل نتها و آشنایی با علامتهای موسیقی بود. در این جلسه توضیحات تکمیلی مثل آشنایی باریتم و عملکرد نتها در میزان ها و خطوط حامل توسط استاد رسولیان به شما آموزش داده می شود. جهت مشاهده کلیه آموزشهای سنتور به وبسایت ما مراجعه کنید : https://www.notebnote.com

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

آموزش سنتور - آشنایی با ریتم و عملکرد نت ها

۱ لایک
۰ نظر

همانطور که دیدید مباحث جلسه قبل در مورد شکل نتها و آشنایی با علامتهای موسیقی بود. در این جلسه توضیحات تکمیلی مثل آشنایی باریتم و عملکرد نتها در میزان ها و خطوط حامل توسط استاد رسولیان به شما آموزش داده می شود. جهت مشاهده کلیه آموزشهای سنتور به وبسایت ما مراجعه کنید : https://www.notebnote.com

آموزش