در حال بارگذاری ویدیو ...

سلاحی که می تواند کشتی ها را به دو نیم تقسیم کند!

گانز مانیتور
کانال تایید شده گانز مانیتور

تعداد کشتی های جنگی چین نسبت به آمریکا بیشتر است، و نیروی دریایی این کشور طی دو دهه گذشته از نظر فناوری نیز پیشرفته‌تر و مرگبارتر شده است. از این رو، ارتش آمریکا به دنبال روش هایی برای مقابله با ناوگان سطحی چین از جمله گروه های تهاجمی ناو هواپیمابر است که از منافع راهبردی چین در تنگه تایوان و دیگر مناطق هند-آرام محافظت می کنند.
با توجه به این نیاز، آمریکایی ها از طریق تبدیل یکی از بمب های موجود خود به نابودگر کشتی، رویکرد جدیدی را برای جنگ ضد کشتی ارائه کرده اند.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

سلاحی که می تواند کشتی ها را به دو نیم تقسیم کند!

۱ لایک
۰ نظر

تعداد کشتی های جنگی چین نسبت به آمریکا بیشتر است، و نیروی دریایی این کشور طی دو دهه گذشته از نظر فناوری نیز پیشرفته‌تر و مرگبارتر شده است. از این رو، ارتش آمریکا به دنبال روش هایی برای مقابله با ناوگان سطحی چین از جمله گروه های تهاجمی ناو هواپیمابر است که از منافع راهبردی چین در تنگه تایوان و دیگر مناطق هند-آرام محافظت می کنند.
با توجه به این نیاز، آمریکایی ها از طریق تبدیل یکی از بمب های موجود خود به نابودگر کشتی، رویکرد جدیدی را برای جنگ ضد کشتی ارائه کرده اند.

علم و فن آوری