در حال بارگذاری ویدیو ...

خرید زمین در شمال

ahmad rostami
ahmad rostami

خرید زمین در شمال
مازندران نوشهر 

تاریخ درج فایل : 1402/10/25

کد فایل : 387

متراژ زمین : 250 متر 

نوع سند : تک برگ محضری 

کاربری زمین : خارج از بافت

موقعیت : زمین : پلاک یک جنگل

قیمت : متری 10 میلیون تومان 

شرایط پرداخت : یک میلیارد پای قرارداد مابقی 4 فقره چک

نکته : زمین پلاک یک جنگل دارای کاربری باشد حداقل متر 50 میلیون قیمت گذاری می شود

پس خرید زمین مورد فروش با قیمت اعلام شده بسیار سود آور خواهد بود.

املاک رستمی : مازندران نوشهر امیررود 

09113950677

نظرات

در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.

توضیحات

خرید زمین در شمال

۱ لایک
۰ نظر

خرید زمین در شمال
مازندران نوشهر 

تاریخ درج فایل : 1402/10/25

کد فایل : 387

متراژ زمین : 250 متر 

نوع سند : تک برگ محضری 

کاربری زمین : خارج از بافت

موقعیت : زمین : پلاک یک جنگل

قیمت : متری 10 میلیون تومان 

شرایط پرداخت : یک میلیارد پای قرارداد مابقی 4 فقره چک

نکته : زمین پلاک یک جنگل دارای کاربری باشد حداقل متر 50 میلیون قیمت گذاری می شود

پس خرید زمین مورد فروش با قیمت اعلام شده بسیار سود آور خواهد بود.

املاک رستمی : مازندران نوشهر امیررود 

09113950677