Skip to main content
زولا
۲۷ بازدید

  • بسته شد
  • BTS-ZAHRA ( منعکس شده مین شوگا )
  • 나는 항상 네 편이다▪》BTS~OT7▪》
  • .:R.ARMY:.
  • Jeon Taehyung

فیک اگه بابام بفهمه _ پارت هفتاد و چهار

جیمین: با کیا شدیم هفت بنگتن! خدایا خودت بهم صبر بده!
رپمان: اوه جواب داد.
همه مشتاقانه برگشتن سمت رپمان.
رپمان از روی پیام خوند: سلام عشقم واااای ایوووول من عاشق این وحشی بازیامممم. جووووننننن عاااه.......
رپمان حرفشو نصفه گذاشت و گفت: دخخختره جنننده چه حرفای رکیکی نوشته! وااای جیمین باهاش ازدواج نکن خیلی احمق و بی حیاس!
شوگا: نه که ما خیلی با حیا ایم!
وی: ای بابا برعکس شد که! حالا چیکار کنیم؟
کوکی: بدتر شد! دختره بیشتر عاشق جیمین شد!
همه رفتن تو فکر.
جی هوپ گوشیو از رپمان گرفت و گفت: من میدونم.
پیامی رو تایپ کرد و بلند بلند خوند: عزیزم من اشتباه بهت گفتم که مطمئن شم. راستش خجالت میکشیدم بهت بگم. در واقع من دوست دارم دختره منو به تخت ببنده. اصلا دوس دارم خودم بدم!!!!!!!! اووففف دوست دارم که همش ( سانسوررررر)
بچه ها غش کرده بودن از خنده.
جیمین: ناااااموسا نففففرست ایییینوووووووووووووو!
جی هوپ: فرستادم! دیر گفتی!
جیمین: نهههههه خداااایا منو گاو کن!
نزدیک بود گریش بگیره.
جین: ناراحت نباش احمق! این به نفعته! الان ازت متنفر میشه و دیگه نمیخادت!
جیمین: T_T
شوگا جیمینو ناز کرد و گفت: پسره بیچاره!
جی هوپ: جوابببب داد!
بلند بلند از رو پیام خوند: عزیزم میدونم خیلی هیجان زده ای و داری شوخی میکنی. تو خیلی با نمکی. فردا تو عروسی میبینمت. شبت بخیر همسری!
شوگا: اووووووغ همسررررررری؟
وی: وای دختره خر چرا باور نکرد؟
جیمین: گفتم که جواب نمیده
رپمان با کلافگی گفت: پس حالا باید چیکار کنیم؟ نه میشه بابای جیمینو پیچوند نه دختره رو...... یعنی پس...
حرفشو خورد.
جین: هی هی نه! به چی داری فکر میکنی؟ ما قطعا یه راهی پیدا میکنیم!
جیمین با ناراحتی سرشو انداخت پایین. داشت دیوونه میشد. ساعت ۱۰ شب بود.
اروم از جاش بلند شد و گفت: بچه ها...
همه نگاش کردن.
در حالی که صداش گرفته بود گفت: من میرم خونه.
وی بلند شد و گفت : جیمین بشین ما هنوز نتونستیم....
جیمین: بیخیال. راهی نیست!
رپمان با عصبانیت گفت: خفه شو جیمین اینقدر راحت تسلیم نشو! حتما یه راهی هست!
جیمین سرشو بالا اورد و داد زد: نیست!
همه از داد جیمین جا خوردن. جیمین لباشو زبون زد و اشکاش شروع به چکیدن کرد.
جیمین: لعنتی هیچ راهی نیست. هیچی!گزارش تخلف