در حال بارگذاری ویدیو ...

ویکوک شیپرا کجان؟؟؟(bts/kim taehyung/jeun jung kook/funny moment)

۳۳ نظر گزارش تخلف
Pani_KiPoper (کم و بیش هستم!)
Pani_KiPoper (کم و بیش هستم!)

تا حالا به این موضوع دچار شدین؟
اصلا متوجه این قانون شده بودید؟

نظرات (۳۳)

Loading...

توضیحات

ویکوک شیپرا کجان؟؟؟(bts/kim taehyung/jeun jung kook/funny moment)

۶۶ لایک
۳۳ نظر

تا حالا به این موضوع دچار شدین؟
اصلا متوجه این قانون شده بودید؟