در حال بارگذاری ویدیو ...

علت یکسره شدن دستگاه تصفیه آب خانگی | آچاره

Achareh | آچاره
کانال تایید شده Achareh | آچاره

دلایل خاموش نشدن دستگاه تصفیه آب خانگی ممکن است به دلایل مختلفی باشد که عبارتند از:
پر شدن مخزن آب: در صورتی که مخزن آب دستگاه تصفیه آب پر شود، دستگاه ممکن است خاموش نشود و یکسره کار کند.
پایین بودن فشار دستگاه: در صورتی که فشار دستگاه تصفیه آب پایین باشد، دستگاه ممکن است خاموش نشود.
خرابی ممبران: در صورتی که ممبران دستگاه تصفیه آب خراب شود، دستگاه ممکن است خاموش نشود و یکسره کار کند.
خرابی سیستم الکترونیکی: در صورتی که سیستم الکترونیکی دستگاه تصفیه آب خراب شود، دستگاه ممکن است خاموش نشود و یکسره کار کند.
سرویس دستگاه تصفیه آب خانگی با آچاره: https://achareh.co/landing/water-purification
ثبت سفارش تلفنی: 1471

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

علت یکسره شدن دستگاه تصفیه آب خانگی | آچاره

۰ لایک
۰ نظر

دلایل خاموش نشدن دستگاه تصفیه آب خانگی ممکن است به دلایل مختلفی باشد که عبارتند از:
پر شدن مخزن آب: در صورتی که مخزن آب دستگاه تصفیه آب پر شود، دستگاه ممکن است خاموش نشود و یکسره کار کند.
پایین بودن فشار دستگاه: در صورتی که فشار دستگاه تصفیه آب پایین باشد، دستگاه ممکن است خاموش نشود.
خرابی ممبران: در صورتی که ممبران دستگاه تصفیه آب خراب شود، دستگاه ممکن است خاموش نشود و یکسره کار کند.
خرابی سیستم الکترونیکی: در صورتی که سیستم الکترونیکی دستگاه تصفیه آب خراب شود، دستگاه ممکن است خاموش نشود و یکسره کار کند.
سرویس دستگاه تصفیه آب خانگی با آچاره: https://achareh.co/landing/water-purification
ثبت سفارش تلفنی: 1471