در حال بارگذاری ویدیو ...

چرا تفاله در اسپرسوساز باقی می مونه؟

آی پی امداد
آی پی امداد

ممکن است شما نیز در حین استفاده از دستگاه اسپرسوساز متوجه این موضوع شده باشید که تفاله قهوه بعد از تهیه اسپرسو در دستگاه اسپرسوساز باقی می ماند. قطعاً وجود مشکل باقی ماندن تفاله در اسپرسوساز نگران کننده است. زیرا باقی ماندن تفاله قهوه در این دستگاه باعث ایجاد رسوب در قطعات دستگاه و جرم گرفتن آن می شود. بعد از مدتی دستگاه به دلیل وجود این مشکل کارایی خود را از دست می دهد. در نتیجه توصیه می شود حتماً برای عیب یابی اسپرسوساز اقدام شود.
https://ipemdad.com/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

چرا تفاله در اسپرسوساز باقی می مونه؟

۰ لایک
۰ نظر

ممکن است شما نیز در حین استفاده از دستگاه اسپرسوساز متوجه این موضوع شده باشید که تفاله قهوه بعد از تهیه اسپرسو در دستگاه اسپرسوساز باقی می ماند. قطعاً وجود مشکل باقی ماندن تفاله در اسپرسوساز نگران کننده است. زیرا باقی ماندن تفاله قهوه در این دستگاه باعث ایجاد رسوب در قطعات دستگاه و جرم گرفتن آن می شود. بعد از مدتی دستگاه به دلیل وجود این مشکل کارایی خود را از دست می دهد. در نتیجه توصیه می شود حتماً برای عیب یابی اسپرسوساز اقدام شود.
https://ipemdad.com/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF/