در حال بارگذاری ویدیو ...

دستگیری باند زورگیری سرقت توسط پلیس آگاهی پایتخت خیابان بهشتی پایگاه خبری صفر دو یک

پایگاه خبری صفر دو یک
پایگاه خبری صفر دو یک

دستگیری باند زورگیری سرقت توسط پلیس آگاهی پایتخت خیابان بهشتی پایگاه خبری صفر دو یک این سارقین زورگیر با سلاح سرد چاقو و قمه اقدام به دزدی از شهروندان می نمودند.

https://sefrdoyek.ir/category/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c/%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%af%d8%ab-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%85%db%8c/%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%a2%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

دستگیری باند زورگیری سرقت توسط پلیس آگاهی پایتخت خیابان بهشتی پایگاه خبری صفر دو یک

۰ لایک
۰ نظر

دستگیری باند زورگیری سرقت توسط پلیس آگاهی پایتخت خیابان بهشتی پایگاه خبری صفر دو یک این سارقین زورگیر با سلاح سرد چاقو و قمه اقدام به دزدی از شهروندان می نمودند.

https://sefrdoyek.ir/category/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c/%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%af%d8%ab-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%85%db%8c/%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%a2%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c/

حوادث