Skip to main content
۳,۹۲۳ بازدید

  • اسرین محمدی

گرد و غبار شدید در جنوب کرمان

سید ابوالفضل موسوی
سید ابوالفضل موسوی
منتشر شده در تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۹۷

گرد و غبار و ریزگردها زندگی در شهرستانهای جنوبی کرمان را تحت تاثیر قرار داده و دید افقی را به شدن کاهش داد.