در حال بارگذاری ویدیو ...

درخت پوشای مینیمم با الگوریتم پریم در پایتون Python

پی استور
پی استور

الگوریتم پریم در پایتون Python برای حل مسئله درخت پوشای کمینه عنوان محصولی است که در این پست به آن پرداخته شده است. الگوریتم پریم یک روش حریصانه Heuristic است. از این الگوریتم برای حل مسئله درخت پوشا مینیمم استفاده می شود. https://programstore.ir/?p=5262

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال