در حال بارگذاری ویدیو ...

بلومبرگ، آلمان: تخریب ساختمان نوساز با بیل مکانیکی توسط پیمانکار ناراضی

موبنا
کانال تایید شده موبنا

یکی از پیمانکاران ساختمانی نوساز در شهر بلومبرگ آلمان پس از آن که طلبش پرداخت نشد با یک بیل مکانیکی اقدام به تخریب ساختمان کرد.
به گفته پلیس، این اقدام پیمانکار 47 ساله به خسارتی 500 هزار یورویی منجر شده است.
به گفته رسانه های محلی، بروز نقص در سیستم هیدرولیک بیل مکانیکی تنها چیزی بوده که پیمانکار ناامید از دریافت پول خود را از ادامه تخریب ساختمان باز داشت.

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال