در حال بارگذاری ویدیو ...

وضعیت آب سد‌های کشور

News
News

با بارش‌های جوی در کل کشور حجم ورودی آب سد‌ها به ۱۲ میلیارد متر مکعب رسیده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداو سیما، در ماه‌های اخیر، بارش‌های جوی تا حدودی کاهش منابع آبی کشور را جبران کرده و حجم ورودی آب سد‌ها به ۱۲ میلیارد متر مکعب رسیده است. هم اکنون ۴۷ درصد سد‌های کشور پر شدند.
اگر چه در برخی از استان‌ها حجم مخازن سد‌ها ۱۰۰ درصد پر شده، اما در برخی از استان‌ها از جمله تهران میزان پر شدگی آب سد‌ها کمتر از ۱۵ درصد است.
در بسیاری از سد‌های استان تهران اگرچه بارندگی‌ها به صورت برف بوده، اما تا اردیبهشت ماه و زمان آب شدن برف‌ها ورودی برای سد‌های کشور ندارد و همین موضوع باعث شده تا شهروندان شهر‌های مانند تهران در مصرف آب مدیریت داشته باشن

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

وضعیت آب سد‌های کشور

۰ لایک
۰ نظر

با بارش‌های جوی در کل کشور حجم ورودی آب سد‌ها به ۱۲ میلیارد متر مکعب رسیده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداو سیما، در ماه‌های اخیر، بارش‌های جوی تا حدودی کاهش منابع آبی کشور را جبران کرده و حجم ورودی آب سد‌ها به ۱۲ میلیارد متر مکعب رسیده است. هم اکنون ۴۷ درصد سد‌های کشور پر شدند.
اگر چه در برخی از استان‌ها حجم مخازن سد‌ها ۱۰۰ درصد پر شده، اما در برخی از استان‌ها از جمله تهران میزان پر شدگی آب سد‌ها کمتر از ۱۵ درصد است.
در بسیاری از سد‌های استان تهران اگرچه بارندگی‌ها به صورت برف بوده، اما تا اردیبهشت ماه و زمان آب شدن برف‌ها ورودی برای سد‌های کشور ندارد و همین موضوع باعث شده تا شهروندان شهر‌های مانند تهران در مصرف آب مدیریت داشته باشن

اخبار و سیاست