در حال بارگذاری ویدیو ...

درس نهم - از...خوشم میاد/از...متنفرم(زیرنویس فارسی) آموزش زبان ژاپنی

❀آموزش زبان ژاپنی❀
❀آموزش زبان ژاپنی❀

☆در این درس یاد میگیرم که چطور،چیزایی که دوست داریم و یا ازشون نفرت داریم رو،به زبان ژاپنی بیان کنیم☆ (^ω^)
▼اصطلاحات و کلمات این درس:▼
私は…が好きです
من از...خوشم میاد(رسمی)
私…が好き
من...میدوستم(غیر رسمی)
✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦
私は…が嫌いです
من از...متنفرم(رسمی)
私…が嫌い
من...ندوست(غیر رسمی)
✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦
فیلم★映画★えいが
✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦
خرید،خرید کردن★買い物★かいもの
✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦
بارون★雨★あめ
✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦
سبزیجات★野菜★やさい
✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦
من★私★わたし
✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦
نفرت،انزجار،بیزاری(صفت ای)★嫌い★きらい
✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦
علاقمندی،دوست داشتن(صفت نا)★好き★すき
✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦
موسیقی★音楽★おんがく
✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦

اضافه دستوری که اشاره به فاعل داره(بعد از فاعل میاد)
✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦

اضافه دستوری که اشاره به نهاد داره،بعد از مفعول هم میاد
✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦
です
است،هست(بعد از اسامی و یا صفات میاد و جمله رو به شکلی رسمی و مودبانه خاتمه میده که شکل غیر رسمیشだمیشه)
✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦
▼لینک دانلود زیرنویس فارسی▼
http://s9.picofile.com/file/8343400150/Waku_Waku_Japanese_Language_Lesson_9_I_like_I_don_t_like_HD.srt.html

نظرات (۸)

Loading...

توضیحات

درس نهم - از...خوشم میاد/از...متنفرم(زیرنویس فارسی) آموزش زبان ژاپنی

۸ لایک
۸ نظر

☆در این درس یاد میگیرم که چطور،چیزایی که دوست داریم و یا ازشون نفرت داریم رو،به زبان ژاپنی بیان کنیم☆ (^ω^)
▼اصطلاحات و کلمات این درس:▼
私は…が好きです
من از...خوشم میاد(رسمی)
私…が好き
من...میدوستم(غیر رسمی)
✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦
私は…が嫌いです
من از...متنفرم(رسمی)
私…が嫌い
من...ندوست(غیر رسمی)
✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦
فیلم★映画★えいが
✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦
خرید،خرید کردن★買い物★かいもの
✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦
بارون★雨★あめ
✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦
سبزیجات★野菜★やさい
✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦
من★私★わたし
✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦
نفرت،انزجار،بیزاری(صفت ای)★嫌い★きらい
✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦
علاقمندی،دوست داشتن(صفت نا)★好き★すき
✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦
موسیقی★音楽★おんがく
✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦

اضافه دستوری که اشاره به فاعل داره(بعد از فاعل میاد)
✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦

اضافه دستوری که اشاره به نهاد داره،بعد از مفعول هم میاد
✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦
です
است،هست(بعد از اسامی و یا صفات میاد و جمله رو به شکلی رسمی و مودبانه خاتمه میده که شکل غیر رسمیشだمیشه)
✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦
▼لینک دانلود زیرنویس فارسی▼
http://s9.picofile.com/file/8343400150/Waku_Waku_Japanese_Language_Lesson_9_I_like_I_don_t_like_HD.srt.html

آموزش