Skip to main content
بلک میرور
۹۸۱ بازدید

  • KoOk mochi࿐ᐧ✿

قانون «کشور یهود» در اسرائیل که قانون اساسی ندارد، چه می گوید؟

News
News
منتشر شده در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۷