در حال بارگذاری ویدیو ...

نقش پیشوندها در تغییر معنای افعال زبان آلمانی

amirkabir
amirkabir

یک فعل با دو پیشوند مختلف
تفاوت پیشوند ها گاها باعث تغییر کلی در معنای فعل میشود که در صورت عدم آگاهی موجب اشتباه در فهم و درک جمله میشود.

بهترین کلاس زبان آلمانی در اصفهان
https://aflc.ir/language-courses/german-language-class/

دوره آمادگی آزمون گوته
https://B2n.ir/d06943

تعیین سطح و مشاوره رایگان زبان در اصفهان
https://aflc.ir/level-determination/

آموزش رایگان زبان آلمانی (100+ ویدئو آموزشی)
https://B2n.ir/g68883

تماس با کارشناس:
09022287162

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

نقش پیشوندها در تغییر معنای افعال زبان آلمانی

۰ لایک
۰ نظر

یک فعل با دو پیشوند مختلف
تفاوت پیشوند ها گاها باعث تغییر کلی در معنای فعل میشود که در صورت عدم آگاهی موجب اشتباه در فهم و درک جمله میشود.

بهترین کلاس زبان آلمانی در اصفهان
https://aflc.ir/language-courses/german-language-class/

دوره آمادگی آزمون گوته
https://B2n.ir/d06943

تعیین سطح و مشاوره رایگان زبان در اصفهان
https://aflc.ir/level-determination/

آموزش رایگان زبان آلمانی (100+ ویدئو آموزشی)
https://B2n.ir/g68883

تماس با کارشناس:
09022287162

آموزش