در حال بارگذاری ویدیو ...

تعریفت از آزادی چیه...؟؟؟!!!

۵۸۶ بازدید
۶۱ نظر گزارش تخلف
شاید لحظه ی گناه، مرگ به سراغت بیاد کمی فکرکن...

》اگرتعریفت از آزادی اینـه که
خودتومـثل نمایشگاه بـه همـه نشون بدی!
بدان این تو نیستی کـه آزادی
این بازدید ازتوئـه کـه آزاده
همون کـه بالاش میـنویسن:
بازدید برای عموم آزاداست...!!!
▪▪▪■■■اندکی تفکر وتامل■■■▪▪▪
Clad_girls@

نظرات
Loading...