در حال بارگذاری ویدیو ...

آتش گرفتن وحشتناک مخزن گاز CNG و اتوبوسی که در ایتالیا خاکستر شد!

موبنا
کانال تایید شده موبنا

صرفه جویی در مصرف انرژی همواره یکی از مهمترین چالش های پیش روی تمامی کشورهای جهان بوده است. یکی از راهکارهای مهم در این میان جایگزینی سوخت های ارزانتر در مقایسه با بنزین بوده که در برخی از کشورها با گازسوز یا دوگانه سوز کردن خودروها انجام شده است. در ایران نیز چنین روش هایی مدنظر قرار داشته است.
اما تا نام خودروی گازسوز به میان می آید مساله ایمنی آن زودتر از هر چیزی در ذهن مخاطب ایجاد می شود و شاید هیچ گاه اعتمادی که به یک خودروی بنزینی و ایمنی باک آن وجود دارد در رابطه با نوع گازسوز آن وسیله شکل نمی گیرد!

اخیرا یک ویدیو کوتاه در رسانه های مجازی بسیار پربازدید شده که مربوط به انفجار و آتش سوزی شدید اتوبوس گازسوز در پروجا ایتالیا است.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

آتش گرفتن وحشتناک مخزن گاز CNG و اتوبوسی که در ایتالیا خاکستر شد!

1 لایک
0 کامنت

صرفه جویی در مصرف انرژی همواره یکی از مهمترین چالش های پیش روی تمامی کشورهای جهان بوده است. یکی از راهکارهای مهم در این میان جایگزینی سوخت های ارزانتر در مقایسه با بنزین بوده که در برخی از کشورها با گازسوز یا دوگانه سوز کردن خودروها انجام شده است. در ایران نیز چنین روش هایی مدنظر قرار داشته است.
اما تا نام خودروی گازسوز به میان می آید مساله ایمنی آن زودتر از هر چیزی در ذهن مخاطب ایجاد می شود و شاید هیچ گاه اعتمادی که به یک خودروی بنزینی و ایمنی باک آن وجود دارد در رابطه با نوع گازسوز آن وسیله شکل نمی گیرد!

اخیرا یک ویدیو کوتاه در رسانه های مجازی بسیار پربازدید شده که مربوط به انفجار و آتش سوزی شدید اتوبوس گازسوز در پروجا ایتالیا است.

حوادث