در حال بارگذاری ویدیو ...

ردپای دریدا: میراث یک فیلسوف ساختارشکن

برنا اندیشان
کانال تایید شده برنا اندیشان

واسازی، رهایی از بند معنا: دریدا با مفهوم "واسازی"، ما را به سفری در دنیای متناقض زبان دعوت می‌کند. او نشان می‌دهد که چگونه کلمات، در عین آشکار کردن معنا، آن را پنهان می‌کنند و چگونه هیچ معنایی بدون دیگری خود، کامل نیست. واسازی، رهایی از بند معناهای از پیش تعیین شده و دعوتی به تفکر انتقادی است.

برای آموزش بیشتر در زمینه فلسفه ژاک دریدا به لینک زیر از برنا اندیشان مراجعه فرمایید.

https://bornaandishan.ir/?p=34295

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

ردپای دریدا: میراث یک فیلسوف ساختارشکن

۰ لایک
۰ نظر

واسازی، رهایی از بند معنا: دریدا با مفهوم "واسازی"، ما را به سفری در دنیای متناقض زبان دعوت می‌کند. او نشان می‌دهد که چگونه کلمات، در عین آشکار کردن معنا، آن را پنهان می‌کنند و چگونه هیچ معنایی بدون دیگری خود، کامل نیست. واسازی، رهایی از بند معناهای از پیش تعیین شده و دعوتی به تفکر انتقادی است.

برای آموزش بیشتر در زمینه فلسفه ژاک دریدا به لینک زیر از برنا اندیشان مراجعه فرمایید.

https://bornaandishan.ir/?p=34295

آموزش