در حال بارگذاری ویدیو ...

SAACHI NL-COF-7055 ESPRESSO MACHINE / دستگاه اسپرسوساز ساچی 7055

۳,۴۰۹ بازدید
MyCuteBeans
کانال تایید شده MyCuteBeans

دستگاه اسپرسوساز (قهوه ساز) ساچی 7055
SAACHI NL-COF-7055 ESPRESSO MACHINE
http://www.Mycutebeans.ir
خرید مستقیم از طریق لینک زیر (ارسال رایگان به سراسرکشور)
https://www.mycutebeans.ir/shop/%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa/%d9%82%d9%87%d9%88%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2/%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%da%86%db%8c-%db%b7%db%b0%db%b5%db%b5-%d9%85%d8%af%d9%84-saachi-nl-cof-7055/

نظرات
در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.