در حال بارگذاری ویدیو ...

نامه مهم رهبری به دانشجویان آمریکایی غوغا بپا کرد؛ پیام رهبری؛ "سرنوشت‌دیگری" در انتظار غرب‌آسیا است

۰ نظر
گزارش تخلف
احمد علی - 1
احمد علی - 1

نامه مهم رهبری به دانشجویان آمریکایی غوغا بپا کرد؛
پیام ویژه رهبری؛ "سرنوشت‌دیگری" در انتظار منطقه حساس غرب‌آسیا است!
تشکر بیشمار دانشجویان آمریکایی از نامه و حمایت رهبری!
This video contains archival footage that may not be directly related to the specific events discussed. It is included solely for illustrative purposes to enhance understanding of the topic.
این ویدیو حاوی تصاویر آرشیوی هست که ممکن هست به موضوعات بحث مربوط نباشند. این تصاویر فقط برای توضیح بهتر و درک موضوع آورده شده اند.

لطفا ویدیوهای خود را از طریق کانال تلگرام سرخط برای ما ارسال کنید:
آدرس کانال تلگرام سرخط
https://t.me/sarkhatinfo
ایمیل سرخط:
sarkhatinfo@gmail.com

نظرات

در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.

توضیحات

نامه مهم رهبری به دانشجویان آمریکایی غوغا بپا کرد؛ پیام رهبری؛ "سرنوشت‌دیگری" در انتظار غرب‌آسیا است

۰ لایک
۰ نظر

نامه مهم رهبری به دانشجویان آمریکایی غوغا بپا کرد؛
پیام ویژه رهبری؛ "سرنوشت‌دیگری" در انتظار منطقه حساس غرب‌آسیا است!
تشکر بیشمار دانشجویان آمریکایی از نامه و حمایت رهبری!
This video contains archival footage that may not be directly related to the specific events discussed. It is included solely for illustrative purposes to enhance understanding of the topic.
این ویدیو حاوی تصاویر آرشیوی هست که ممکن هست به موضوعات بحث مربوط نباشند. این تصاویر فقط برای توضیح بهتر و درک موضوع آورده شده اند.

لطفا ویدیوهای خود را از طریق کانال تلگرام سرخط برای ما ارسال کنید:
آدرس کانال تلگرام سرخط
https://t.me/sarkhatinfo
ایمیل سرخط:
sarkhatinfo@gmail.com