Skip to main content
۳۵۳ بازدید

  • Kurt
  • محمد مهدی
  • سیدحامد۷۲ (پازل ظهور در حال تکمیل است. اندکی صبر سحر نزدیک است.) (#آتش_به_اختیار)

پوکمون‌گو؛ یک بازی ساده یا ابزار مدرن جاسوسی؟

Squirrel
Squirrel
منتشر شده در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۵

بازی پوکمون‌گو یک ابزار ساده برای سرگرمی نیست بلکه با امکاناتی که برای شنود و رصد فراهم می‌کند، شایسته لقب مدرن‌ترین ابزار جاسوسی است.