در حال بارگذاری ویدیو ...

اجاره تخت بیمارستانی در تهران

Mayalotfi
Mayalotfi

اگر به هر دلیلی نیاز به استفاده از تخت بیمارستانی داشتید یکی از نگرانی های شما ممکن است هزینه خرید و یا اجاره تخت بیمار باشد. اگر شما قصد خرید برای استفاده یک یا دو هفته ای را دارید، معمولا خرید برای شما صرفه اقتصادی ندارد ولی مرکز سلامت به توان این امکان را برای شما فراهم کرده است تا بتوانید تخت مناسب در زمینه بیماری خود را اجاره کنید. در ادامه می توانید قیمت اجاره انواع تخت بیمارستانی را مشاهده نمایید.

تعرفه اجاره تخت بیمارستانی

انواع تخت بیمارستانی مبلغ اجاره تخت بیمارستانی
تخت برقی 800.000 الی 1.500.000
تخت مکانیکی یک شکن 600.000
تخت مکانیکی دو شکن 500.000 الی 800.000
تخت مکانیکی سه شکن 700.000 الی 900.000
تخت برقی صندلی شو 2.000.000

https://beh-tavan.com/%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%ae%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

اجاره تخت بیمارستانی در تهران

۰ لایک
۰ نظر

اگر به هر دلیلی نیاز به استفاده از تخت بیمارستانی داشتید یکی از نگرانی های شما ممکن است هزینه خرید و یا اجاره تخت بیمار باشد. اگر شما قصد خرید برای استفاده یک یا دو هفته ای را دارید، معمولا خرید برای شما صرفه اقتصادی ندارد ولی مرکز سلامت به توان این امکان را برای شما فراهم کرده است تا بتوانید تخت مناسب در زمینه بیماری خود را اجاره کنید. در ادامه می توانید قیمت اجاره انواع تخت بیمارستانی را مشاهده نمایید.

تعرفه اجاره تخت بیمارستانی

انواع تخت بیمارستانی مبلغ اجاره تخت بیمارستانی
تخت برقی 800.000 الی 1.500.000
تخت مکانیکی یک شکن 600.000
تخت مکانیکی دو شکن 500.000 الی 800.000
تخت مکانیکی سه شکن 700.000 الی 900.000
تخت برقی صندلی شو 2.000.000

https://beh-tavan.com/%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%ae%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c/