در حال بارگذاری ویدیو ...

یک کشف عجیب درباره ماه

faride
faride

همانطور که می دانید جو زمین از ۵ لایه تشکیل شده است که بیرونی ترین لایه از بالای ترموسفر آغاز و تا حدود ۱۰۰۰۰ کیلومتر بالای سطح زمین امتداد دارد. حالا ما این را می دانیم که ابرها در داخل جو زمین تشکیل می شوند که دورترین آنها سیروس نام دارد. و این را هم می دانیم که فاصله ماه تا زمین ۳۸۴۰۰۰ کیلومتر است. و این یعنی ماه ۳۷۴۰۰۰ کیلومتر دورتر از از آخرین لایه جو زمین است. و این یعنی همیشه ماه باید پشت ابر قرار داششته باشد. خب حالا به این ویدیو نگاه کنید. خب به نظر شما این چطور ممکن است؟ درواقع در سال ۲۰۱۹ بود که آژانش فضایی اروپا و ناسا توسط رسد خانه خورشیدی سوهو متوجه شدند که جو زمین تا ۶۳۰۰۰۰ کیلومتر امتداد دارد و این یعنی ماه درون جو زمین است.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

یک کشف عجیب درباره ماه

۰ لایک
۰ نظر

همانطور که می دانید جو زمین از ۵ لایه تشکیل شده است که بیرونی ترین لایه از بالای ترموسفر آغاز و تا حدود ۱۰۰۰۰ کیلومتر بالای سطح زمین امتداد دارد. حالا ما این را می دانیم که ابرها در داخل جو زمین تشکیل می شوند که دورترین آنها سیروس نام دارد. و این را هم می دانیم که فاصله ماه تا زمین ۳۸۴۰۰۰ کیلومتر است. و این یعنی ماه ۳۷۴۰۰۰ کیلومتر دورتر از از آخرین لایه جو زمین است. و این یعنی همیشه ماه باید پشت ابر قرار داششته باشد. خب حالا به این ویدیو نگاه کنید. خب به نظر شما این چطور ممکن است؟ درواقع در سال ۲۰۱۹ بود که آژانش فضایی اروپا و ناسا توسط رسد خانه خورشیدی سوهو متوجه شدند که جو زمین تا ۶۳۰۰۰۰ کیلومتر امتداد دارد و این یعنی ماه درون جو زمین است.

سرگرمی و طنز