Skip to main content
تک بلیط
۳۰,۲۳۱ بازدید

  • M . LORD
  • ایران محتوا

پیام ویدیویی دکتر ظریف وزیر امورخارجه به ملت ایران: هدف آمریکا از تحریم‌های جدید جداکردن مردم از حاکمیت است

amir
amir
منتشر شده در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۹۷