در حال بارگذاری ویدیو ...

چالش های محصولات جالیزی

News
News

اجرای الگوی کشت و تولید محصولات اساسی، ضامن افزایش تعرفه صادرات محصولات جالیزی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ وزیر جهادکشاورزی می‌گوید: با تعرفه گذاری بر صادرات محصولات جالیزی، کشت این محصولات را مدیریت می‌کنیم.
بر اساس قانون برنامه پنج ساله ششم، وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به ابلاغ الگوی کشت اقدام نماید، اما با نزدیک شدن به پایان شهریور، هنوز جزئیات الگوی کشت و تعرفه‌های صادراتی محصولات جالیزی یا اعلام نشده و یا ناشناخته مانده است.
بر اساس قانون برنامه پنج ساله ششم، وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به ابلاغ الگوی کشت اقدام نماید، اما با نزدیک شدن به پایان شهریور، هنوز جزئیات الگوی کشت و تعرفه‌های صادراتی محصولات جالیزی یا اعلام نشده و یا ناشناخته مانده است.
آقای سروی کارشناس اقتصادی مجلس درباره زیان کشت خارج از الگوی میگوید: اگر ۷۵۴ هزار هکتاری که برای محصولات جالیزی استفاده می‌شود، برای کشت گندم و کلزا اختصاص می‌دادیم به ترتیب سه و یک و نیم میلیون تن از این محصولات تولید می‌شد.

آقای عباسی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: برای سیاست گذاری دراین باره، باید تعرفه صادارت محصولات کشاورزی غیر اساسی را افزایش دهیم.

افزایش تعرفه‌های صادرات محصولات جالیزی، به شکلی که جذابیت صادارت این محصولات را کاهش داده و همچنین اعلام به موقع آن از عواملی است که می‌تواند ضامن اجرای الگوی کشت و افرایش تولیدات محصولات اساسی باشد.

حدود پنج روز تا پایان مهلت وزارت جهادکشاورزی برای اعلام تعرفه‌های جدید صادراتی محصولات جالیزی باقی مانده است.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

چالش های محصولات جالیزی

۰ لایک
۰ نظر

اجرای الگوی کشت و تولید محصولات اساسی، ضامن افزایش تعرفه صادرات محصولات جالیزی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ وزیر جهادکشاورزی می‌گوید: با تعرفه گذاری بر صادرات محصولات جالیزی، کشت این محصولات را مدیریت می‌کنیم.
بر اساس قانون برنامه پنج ساله ششم، وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به ابلاغ الگوی کشت اقدام نماید، اما با نزدیک شدن به پایان شهریور، هنوز جزئیات الگوی کشت و تعرفه‌های صادراتی محصولات جالیزی یا اعلام نشده و یا ناشناخته مانده است.
بر اساس قانون برنامه پنج ساله ششم، وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به ابلاغ الگوی کشت اقدام نماید، اما با نزدیک شدن به پایان شهریور، هنوز جزئیات الگوی کشت و تعرفه‌های صادراتی محصولات جالیزی یا اعلام نشده و یا ناشناخته مانده است.
آقای سروی کارشناس اقتصادی مجلس درباره زیان کشت خارج از الگوی میگوید: اگر ۷۵۴ هزار هکتاری که برای محصولات جالیزی استفاده می‌شود، برای کشت گندم و کلزا اختصاص می‌دادیم به ترتیب سه و یک و نیم میلیون تن از این محصولات تولید می‌شد.

آقای عباسی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: برای سیاست گذاری دراین باره، باید تعرفه صادارت محصولات کشاورزی غیر اساسی را افزایش دهیم.

افزایش تعرفه‌های صادرات محصولات جالیزی، به شکلی که جذابیت صادارت این محصولات را کاهش داده و همچنین اعلام به موقع آن از عواملی است که می‌تواند ضامن اجرای الگوی کشت و افرایش تولیدات محصولات اساسی باشد.

حدود پنج روز تا پایان مهلت وزارت جهادکشاورزی برای اعلام تعرفه‌های جدید صادراتی محصولات جالیزی باقی مانده است.

اخبار و سیاست