Skip to main content
۱۱۰ بازدید

طراحی کابینت در آشپزخانه کوچک

دکوپارتمان
دکوپارتمان
منتشر شده در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۷

طراحی کابینت در آشپزخانه به شکل U، جزیره، L که متناسب با مساحت فضای مورد نظر اجرا می شود. طراحی کابینت برای آشپزخانه کوچک باید هوشمندانه و با خلاقیت انجام شود تا حداکثر استفاده از فضا امکان پذیر باشد.
برای مطالعه ادامه مطالب به وب سایت دکوپارتمان مراجعه کنید.