Skip to main content
۳۶ بازدید

  • felic
  • ^.^....negin.... *.*..(-
  • Maria
  • ≈§سارا انیمه§≈*کیتانا*
  • HIDEYOSHI

شب تاریک

felic
felic
منتشر شده در تاریخ ۲ شهریور ۱۳۹۸

در این شب های تاریکی
ماه من..چه زیبایی
پر از مژده....همین امشب
چه آسمان پر رمز و رازی..
گونه هایم همرنگ برزخ
بال هایم شکسته از غم
در این دنیای همانند خاکدان
جهانم در هم شده از درد..