در حال بارگذاری ویدیو ...

آسیب پرده بکارت با فریز کردن تخمک

استودیوی رساترین
استودیوی رساترین

آیا دختران باکره امکان فریز تخمک دارند؟

روش رایج فریز تخمک از راه واژینال است و دختران پیش از انجام کار مشاوره پزشکی قانونی انجام دهند و رضایت پدر برای عمل فریز تخمک در دختران با پرده بکارت لازم است.

آیا امکان فریز تخمک با لاپاراسکوپی وجود دارد؟
امکان دسترسی به تمام فولیکول‌ها (مایعی حباب شکل در اطراف تخمک‌ها) در روش لاپاروسکوپی وجود ندارد.

در روش واژینال کیفیت تخمک‌های به دست آمده بیش‌تر است.

در روش واژینال، پرده بکارت آسیب جزیی می‌بیند.

دکتر زهرا نادری، فوق تخصص نازایی، در این قسمت توضیحات مربوطه را ارائه می‌دهند.

https://instagram.com/dr_zahra_naderi?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

https://loudestudio.org/video_type/egg-freezing-and-hymen/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

آسیب پرده بکارت با فریز کردن تخمک

۰ لایک
۰ نظر

آیا دختران باکره امکان فریز تخمک دارند؟

روش رایج فریز تخمک از راه واژینال است و دختران پیش از انجام کار مشاوره پزشکی قانونی انجام دهند و رضایت پدر برای عمل فریز تخمک در دختران با پرده بکارت لازم است.

آیا امکان فریز تخمک با لاپاراسکوپی وجود دارد؟
امکان دسترسی به تمام فولیکول‌ها (مایعی حباب شکل در اطراف تخمک‌ها) در روش لاپاروسکوپی وجود ندارد.

در روش واژینال کیفیت تخمک‌های به دست آمده بیش‌تر است.

در روش واژینال، پرده بکارت آسیب جزیی می‌بیند.

دکتر زهرا نادری، فوق تخصص نازایی، در این قسمت توضیحات مربوطه را ارائه می‌دهند.

https://instagram.com/dr_zahra_naderi?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

https://loudestudio.org/video_type/egg-freezing-and-hymen/

آموزش