Skip to main content
زولا
۱۲۳ بازدید

Deep Diving Simulator gameplay trailer tehrancdshop.com تریلر شیرجه عمیق

تهران سی دی شاپ
تهران سی دی شاپ
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰

عنوان Deep Diving Simulator بازی در سبک شبیه سازی است که به موضوع فرو رفتن در اعماق اقیانوس در بین صخره های مرجانی و دنیای مرموز و زیبای زیر آب می پردازد .با تجهیز به وسائلی که در هر مرحله متفاوت می باشد و با هدف به دستیابی به محموله ای گم شده یا پیدا کردن و جمع آوری نمونه هایی جانوری و گیاهی از دنیای زیر آب به درون آب می روید و یکی از زیبا ترین بازیهای ساخته شده از لحاظ گرافیکی و بصری را تجربه می کنید .بازی در سبک شبیه سازی است و چالشهای شما بعنوان یک غواص و مقدار اکسیژن و عمقی که در آن مشغول غواصی هستید بطور کامل شبیه سازی شده و باید توجه بازیکن در حین بازی دائم به این نکات باشد . بازی از لحاظ جغرافیایی معطوف به یک منطقه نبوده و آبهای سرد و گرم را در اقیانوسها و دریاهای مختلف تشکیل میدهد و متقابلا در هر منطقه ای پوشش گیاهی و جانوری و مرجانی متفاوتی را تجربه خواهید کرد .