Skip to main content
قلمچی
۷۸ بازدید

Deep Diving Simulator gameplay trailer tehrancdshop.com تریلر شیرجه عمیق

تهران سی دی شاپ
تهران سی دی شاپ
منتشر شده در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

عنوان Deep Diving Simulator بازی در سبک شبیه سازی است که به موضوع فرو رفتن در اعماق اقیانوس در بین صخره های مرجانی و دنیای مرموز و زیبای زیر آب می پردازد .با تجهیز به وسائلی که در هر مرحله متفاوت می باشد و با هدف به دستیابی به محموله ای گم شده یا پیدا کردن و جمع آوری نمونه هایی جانوری و گیاهی از دنیای زیر آب به درون آب می روید و یکی از زیبا ترین بازیهای ساخته شده از لحاظ گرافیکی و بصری را تجربه می کنید .بازی در سبک شبیه سازی است و چالشهای شما بعنوان یک غواص و مقدار اکسیژن و عمقی که در آن مشغول غواصی هستید بطور کامل شبیه سازی شده و باید توجه بازیکن در حین بازی دائم به این نکات باشد . بازی از لحاظ جغرافیایی معطوف به یک منطقه نبوده و آبهای سرد و گرم را در اقیانوسها و دریاهای مختلف تشکیل میدهد و متقابلا در هر منطقه ای پوشش گیاهی و جانوری و مرجانی متفاوتی را تجربه خواهید کرد .