Skip to main content
زولا
۵۰ بازدید

ویژگی فلزیاب تفکیک طلا

فلزیاب پیشتاز
فلزیاب پیشتاز
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۳

ویژگی فلزیاب تفکیک طلا
ویژگی فلزیاب در تفکیک طلا نهفته است و ان هم تفکیک طلا در عمق زیاد مطرح میباشد و ویژگی فلزیاب در تفکیک انواع فلزات طبق جدول تفکیک و تشخیص وی دی ای اسکال VDI SCALE میتواند قدرت کارکرد فلزیاب را مشخص نماید و فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD و تنظیمات وی سی او VCO و اتو تراک AUTO TRACK میباشد میتواند طلا را در عمق زیاد تشخیص داده و تفکیک نماید و هدف اصلی یا طلا را از دیگر فلزات بطور کامل تفکیک نموده و مشخص نماید تا خطا از دید فلزیاب خارج گردد
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34