Skip to main content
۱۲۰ بازدید

سخنان ناب و کمتر دیده شده ی امام خمینی در دیدار با اعضای مجلس خبرگان سال 1362

حزب آزادگی ایران اسلامی
حزب آزادگی ایران اسلامی
منتشر شده در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۷

سخنان ناب و کمتر دیده شده ی امام خمینی در دیدار با اعضای مجلس خبرگان سال 1362