در حال بارگذاری ویدیو ...

فریدا کالو، نقاش جان‌سخت

saliss
saliss

خودم را نقاشی می‌کنم چون اغلب اوقات تنها هستم

فریدا کالو یکی از معروف‌ترین چهره‌های هنری است که از میان ۱۴۳ اثر، ۵۵ اثرِ خودنگارۀ اتوبیوگرافیک دارد. چهره‌اش با آن نگاه خیرۀ مقابله‌جویانه و ابروهای کمانی و کرک پشت لب به‌اندازۀ‌ چهرۀ رامبرانت یا وارهول قابل‌شناسایی است.

ادامه این نوشتار را در سلیس نیوز بخوانید:
خودنگاره‌های فریدا کالو، نقاش جان‌سخت

https://salisnews.ir/%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%af%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%8c-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b4-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%ae%d8%aa/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

فریدا کالو، نقاش جان‌سخت

۲ لایک
۰ نظر

خودم را نقاشی می‌کنم چون اغلب اوقات تنها هستم

فریدا کالو یکی از معروف‌ترین چهره‌های هنری است که از میان ۱۴۳ اثر، ۵۵ اثرِ خودنگارۀ اتوبیوگرافیک دارد. چهره‌اش با آن نگاه خیرۀ مقابله‌جویانه و ابروهای کمانی و کرک پشت لب به‌اندازۀ‌ چهرۀ رامبرانت یا وارهول قابل‌شناسایی است.

ادامه این نوشتار را در سلیس نیوز بخوانید:
خودنگاره‌های فریدا کالو، نقاش جان‌سخت

https://salisnews.ir/%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%af%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%8c-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b4-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%ae%d8%aa/

موسیقی و هنر