در حال بارگذاری ویدیو ...

جمع کردن لایک به طور خودکار

vuser
vuser

در صفحات آنلاینی که به ازاء هر کلیک (بر روی گزینه ای خاص نظیر لایک) پاداش یا امتیاز می دهند، می توان از نرم افزار کاربر مجازی کمک گرفت تا بی وقفه بر روی گزینۀ مورد نظر کلیک کند. ویدئو زیر را ببینید... همچنین نرم افزار کاربر مجازی امکان تایپ خودکار را نیز دارد که می تواند در کامنت گذاری (خودکار) مورد استفاده قرار بگیرد.
سایت: https://www.v-user.com/fa
کانال: @vUser_channel

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

جمع کردن لایک به طور خودکار

۰ لایک
۰ نظر

در صفحات آنلاینی که به ازاء هر کلیک (بر روی گزینه ای خاص نظیر لایک) پاداش یا امتیاز می دهند، می توان از نرم افزار کاربر مجازی کمک گرفت تا بی وقفه بر روی گزینۀ مورد نظر کلیک کند. ویدئو زیر را ببینید... همچنین نرم افزار کاربر مجازی امکان تایپ خودکار را نیز دارد که می تواند در کامنت گذاری (خودکار) مورد استفاده قرار بگیرد.
سایت: https://www.v-user.com/fa
کانال: @vUser_channel