Skip to main content
تک بلیط
۵۲۲ بازدید

  • Saeed.N

اقتصاد برای همه (قسمت اول رشد اقتصادی)

Lion Prodaction
Lion Prodaction
منتشر شده در تاریخ ۱۲ دی ۱۳۹۴

چرا ما مردم ایران از نظر اقتصادی بیسوادیم؟؟ اقتصاد برای همه نام کتابی است از علی سرزعیم که شما با خواندن ان قادر خواهید بود جلوی بسیاری از ضرر های مادی خود را گرفته و در نتیجه تراز مالی خود را بسمت مثبت چرخش یا حرکت دهید. همراه با دکتر علیرضا شیری در اهمیت سواد اقتصادی با این کتاب وزین بیشتر اشنا شوید.