در حال بارگذاری ویدیو ...

جریان اینه که :

۲۱ نظر گزارش تخلف
†-
†-

هر چی زخما بیشتر تو بالغ تر و پخته تر خواهی بود
... همه اتفاقات این زندگی ... برات میگذره...
دیر یا زود داره ولی سوخت و سوز نداره !
دست و پا نزن... خاطرات بدو زیاد یاد اوری نکن
... به اومده ها خوش امدی... به رفته ها خداحافظ بگو...
وقتی چیزی را با عنوان زیبا نگاه میکنیم مفهوم زشتی ساخته میشه
وقتی چیزی خوب به نظر میرسه شر به وجود میاد
بودن و نبودن یکدیگر رو میسازن
سخت و اسون به هم معنی میدن ...
بلند و کوتاه همدیگرو تعیین میکنند
بالا و پایین تضاد همو ایجاد میکنن...
بودن و ونبودن هم یکدیگرو میسازن...

نظرات (۲۱)

Loading...

توضیحات

جریان اینه که :

۲۹ لایک
۲۱ نظر

هر چی زخما بیشتر تو بالغ تر و پخته تر خواهی بود
... همه اتفاقات این زندگی ... برات میگذره...
دیر یا زود داره ولی سوخت و سوز نداره !
دست و پا نزن... خاطرات بدو زیاد یاد اوری نکن
... به اومده ها خوش امدی... به رفته ها خداحافظ بگو...
وقتی چیزی را با عنوان زیبا نگاه میکنیم مفهوم زشتی ساخته میشه
وقتی چیزی خوب به نظر میرسه شر به وجود میاد
بودن و نبودن یکدیگر رو میسازن
سخت و اسون به هم معنی میدن ...
بلند و کوتاه همدیگرو تعیین میکنند
بالا و پایین تضاد همو ایجاد میکنن...
بودن و ونبودن هم یکدیگرو میسازن...