Skip to main content
شهر فرش
۱۰۶ بازدید

تلاوت قرآن محمد علی نعمتی

محمد علی نعمتی
محمد علی نعمتی
منتشر شده در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۹۸

تلاوت آیاتی از سوره مبارکه نجم